Hard(t)@Work


HARDT@WORK is een gespecialiseerd detacherings- en uitzendbureau. Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Dat doen wij met een breed dienstenpakket; het uitzenden, de werving en selectie en het detacheren van personeel gespecialiseerd in de stuwadoorsbranche. Wij begeven ons in het havengebied van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk. Tevens komt u ons tegen door de gehele Randstad.

Detachering

Bij het detacheren worden de, door de opdrachtgever gespecificeerde, werkzaamheden uitgevoerd door onze vaste medewerkers. Dit gebeurt op projectbasis of voor een bepaalde periode. U kunt hiermede tijdelijke tekorten van medewerkers opvangen bij extra drukte, ziekte en zwangerschap

Uitzenden

Bij het uitzenden werft en selecteert HARDT@WORK arbeidskrachten, aan de hand van de door de opdrachtgever gestelde eisen. De uitzendkracht wordt aan de werkgever ter beschikking gesteld tegen betaling van een vooraf overeengekomen tarief per gewerkt uur. De leiding en controle over de uitzendkracht wordt, bij aanvang van de werkzaamheden, overgedragen aan de opdrachtgever.

Persoonlijke benadering en begeleiding

Voorafgaand aan elke opdracht brengen wij een bezoek aan de opdrachtgever om de werkzaamheden te inventariseren. Op grond van deze inventarisatie selecteren wij de hiervoor geschikte arbeidskrachten, zodat de opdrachtgever altijd beschikt over de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Periodiek overleggen wij met de opdrachtgever en de arbeidskracht over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast wordt overlegd met de opdrachtgever en arbeidskracht of blijvend wordt voldaan aan de vooraf gestelde geschiktheid, wensen en ambities. In overleg kan worden bepaald welke aanvullende opleidingen en cursussen noodzakelijk worden geacht.

Grote expertise op het gebied van logistieke werkzaamheden

Onze jarenlange ervaring in de havens heeft ervoor gezorgd dat wij volledig op de hoogte zijn van alle facetten die de logistieke branche met zich mee brengt. Of dit nu betreft stuwadoring, warehousing, planning of administratie, wij hebben de specifieke kennis in huis. Uiteraard betreft dit ook de eisen conform CPR en ADR wetgeving.

Projecten

Wij leveren gemotiveerde arbeidskrachten die invulling aan uw project kunnen geven. Daarbij denken we met u mee of we kunnen desgewenst een project voor u uitwerken.

Service & kwaliteits gericht

Wij denken met u mee. Regelmatig gaan wij met u na of de gestelde eisen zijn veranderd in de loop van de projecten en adviseren u daar waar nodig om de efficiëncy en kwaliteit te verhogen.

Dienstverlenend en betrouwbaar

Dienstverlening en betrouwbaarheid gaan hand in hand. Wij hebben ons aangemeld bij de NBBU branche vereniging en bovendien zijn wij sedert september 2008 op financieël gebied NEN gecertificeerd.
Wij houden ons actief bezig met
  • Uitzenden, werven, selecteren en detacheren van personeel
  • Integratie begeleiding
  • Introductie van duobanen
  • Bemiddeling van stageplaatsen
  • Bemiddeling van schoolverlaters, gepensioneerden, studenten en moeders, eventueel in deeltijd

Alles over flex arbeid

De arbeidsmarkt verandert snel! Meer vraag naar flexibiliteit door werkgevers. Meer individuele wensen en individueel ondernemerschap vanuit werknemers.

Informatie van de stichting van de arbeid Juni 2010, Volgens onderzoek van het RWI veranderen op jaarbasis 1,4 miljoen werknemers van baan, zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie. Ongeveer 9% van de beroepsbevolking heeft besloten als ZZP.er aan de slag te gaan. Op jaarbasis wordt 1,3 miljoen keer een beroep gedaan op een uitzendkracht om voor een korte of juist langere tijd een nieuwe klus, een nieuwe baan of nieuwe taken bij een onderneming in te vullen. Op een beroepsbevolking van 7 miljoen mensen is het aandeel flexibele arbeidsrelaties een omvangrijke groep geworden. De flexibilisering van de arbeid binnen een organisatie vraagt om een breder personeelsbeleid en een specifiek op de diverse werknemers gericht arbeidsomstandighedenbeleid. De opkomst van de flexibele arbeid vraagt van bedrijven een actieve opstelling als het gaat om de begeleiding en training on the job. Gezien de omvang van .nieuwkomers on the job. dringt de vraag zich op hoe bedrijven de begeleiding goed kunnen inregelen en wat er van uitzendkrachten / werknemers, werkgevers en uitzendondernemingen mag worden verwacht.

Inhoudelijke informatie aangaande flexibele arbeid, klik op onderstaande links.

Stichting van de arbeid 'Handreiking uitzendwerk' www.stvda.nl/nl/publicaties/brochure/20100701_handreiking.aspx

ARBO-flexbranche www.arboflexbranche.nl